Hành trình Rap Việt: Tan nát lòng fan, Karik thừa nhận mình đã già vì tập hoài vẫn quên | RAP VIỆT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *