Jack, Thúy Ngân, Karik gia nhập dàn cast của Chạy Đi Chờ Chi mùa 2, vắng bóng BB Trần, Thỏ Đen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *