Tự tôn chỉ là cái vỏ bên ngoài, tự tin thực sự mới đến từ sâu thẳm nội tâm mình – Tâm Linh Cuộc Sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *